Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Konsultacje społeczne w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

DOT. PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KAMIENNIK

 

 

Wójt Gminy Kamiennik zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

dot. przyjęcia

 

projektu uchwały w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

Konsultacje trwają od 06 grudnia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r. do godz. 12.00.

 

Uwagi i wnioski do projektu uchwały będą przyjmowane w formie pisemnej poprzez wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Kamiennik pok. nr 9 lub drogą elektroniczną na adres -wskazanego formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Kamiennik pok. nr 3 oraz na stronie internetowej (www.bip.kamienik.pl)

w terminie od 6 grudnia 2012 r. do 12 grudnia 2012 r. do godz. 12.00.

.

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

 

 

                                                        WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                        Kazimierz Cebrat

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Kuziemska
Data wytworzenia: 2012-12-07

 

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf (28,89KB)

DOCFormularz konsultacji społecznych w w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami metody....doc (31,00KB)

PDFInformacja o wynikach konsultacji społecznych Projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf (220,21KB)