Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

DOT. PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KAMIENNIK

 

 

Wójt Gminy Kamiennik zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku               publicznego i o wolontariacie

do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

dot. przyjęcia projektu uchwały w sprawie REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KAMIENNIK.

 

Konsultacje trwają od 27 listopada 2012 r. do 4 grudnia 2012 r. do godz. 12.00.

 

Uwagi i wnioski do projektu uchwały będą przyjmowane w formie pisemnej poprzez wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Kamiennik pok. nr 9 lub drogą elektroniczną na adres -wskazanego formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Kamiennik pok. nr 3 oraz na stronie internetowej (www.bip.kamienik.pl)

w terminie od 27 listopada 2012 r. do 4 grudnia 2012 r.  do godz. 12.00.

.

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

 

 

                                                        WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                        Kazimierz Cebrat

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Kuziemska
Data wytworzenia: 2012-11-27

 

DOCFormularz konsultacji.doc (30,50KB)

PDFProjekt Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.pdf (106,03KB)

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf (28,89KB)

PDFInformacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.pdf (219,68KB)