Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wynikach przetargu - lokal mieszkalny 1 Maja 54a/3

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 21 maja 2024 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 302/5, arkusz mapy 1, stanowiąca tereny mieszkaniowe B o pow. 0,1600 ha, położona w Kamienniku przy ul. 1 Maja 45A/1, gmina Kamiennik. Samodzielny lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Jest to budynek wybudowany w technologii tradycyjnej przed 1939 rokiem, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym (strych), niepodpiwniczony, z dachem stromym o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką. Mieszczący się w tym budynku lokal mieszkalny numer 1 składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 46,00 m2 . Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i posiada centralne ogrzewanie zasilane z lokalnej kotłowni. Aktualnie instalacje w lokalu są nieczynne. Dla lokalu numer 1 nie została założona księga wieczysta, natomiast wydane zostało przez Starostwo Powiatowe w Nysie Wydział Architektury i Budownictwa dnia 11.09.2023 r. zaświadczenie o jego samodzielności Nr AB.680.348.2023.EP. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 122/1000 części we własności opisanej nieruchomości wspólnej. Budynek, w którym mieści się lokal mieszkalny zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Kamienik, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/171/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 11 z dnia 25 lutego 2005 r., poz. 365, działka nr 302/5 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej mieszanej. W ich obrębie dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej: zagrodowej, jednorodzinnej, agroturystycznej, jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00083328/4. Działy III i IV powyższej księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów ani wzmianek o wnioskach.

Cena wywoławcza nieruchomości: 33 670,00 zł

 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  34 020,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym  

 

Nabywcą nieruchomości zostało małżeństwo:

Pani Katarzyna Ksiądzyna i Pan Bolesław Ksiądzyna zam. Kamiennik

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. ( t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1570).

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 21.05.2023 r. do 28.05.2024 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat