Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 69/2024
Wójta Gminy Kamiennik
z  dnia  16 maja  2024 roku

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 2408) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 609) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Kamiennik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

  1. Kamiennik, tablice ogłoszeń przy ulicy:
  • 1 go Maja 28 ( parking  przed ZSO w Kamienniku )
  • Plac Dworcowy
  1. Tablice ogłoszeń w sołectwach: Białowieża, Cieszanowice, Chociebórz, Goworowice, Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Lipniki, Ogonów, Szklary, Wilemowice, Zurzyce.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Kamienniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat