Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie wycofania nieruchomości z wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE NR 65/2024

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 30.04.2024 roku

 

w sprawie wycofania nieruchomości z wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzam, co następuje:

§1

Z wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 12/2024 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 26.01.2024 r. wycofuje się działkę o nr ewidencyjnym 91 obręb Zurzyce dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00038715/4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat