Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 56/2024

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 11 kwietnia 2024 roku

 

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam co następuje:

 

§1

Gmina Kamiennik rezygnuje z wykonania ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym: 126/8 o pow. 0,0090 ha, położonej w obrębie 0004 Kamiennik zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00064244/2 nabytej na własność w dniu 16.01.2004 r., na podstawie umowy sprzedaży nr 460/2004, co do której zawarto warunkową umowę sprzedaży z dnia 10.04.2024 r. Repertorium A nr 3458/2024 przed notariuszem Jolantą Klauzińską  w Kancelarii Notarialnej w Nysie przy ul. Biskupa Jarosława 1/2u.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

            Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat