Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie - deratyzacja

                                                                            Kamiennik, dn. 20.04.2011 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

          Na podstawie § 20 Uchwały Nr XLIII/220/10 Rady Gminy Kamiennik  z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik oraz Uchwały Nr XLV/236/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 października 2010 r. zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Kamiennik Nr XLIII/220/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku  i czystości na terenie Gminy Kamiennik, zarządza się przeprowadzenie powszechnej obowiązkowej akcji deratyzacji (tępienia szczurów i myszy)         w terminie:

 

 

1)      od 1 maja 2011 r. do 10 maja 2011 r. – akcja wiosenna

 

Zobowiązuje się właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością do przeprowadzenia deratyzacji w w/w terminie, własnym staraniem i na własny koszt poprzez:

 

1)     zakup dostępnych środków trujących i ich wyłożenie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tychże środkach

bądź

2)     zlecenie wykonania deratyzacji wyspecjalizowanej firmie   

Ponadto, zobowiązuje się w/w osoby do:

1)     dokładnego oczyszczenia terenu nieruchomości i opróżnienia wszystkich śmietników – pojemników na nieczystości przed rozpoczęciem deratyzacji

2)     zabezpieczenia miejsca wyłożenia środków trujących przed dostępem dzieci         zwierząt.

 

                       WÓJT GMINY                     KAMIENNIK

 

         Kazimierz CebratPodmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)