Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o deratyzacji

                                                                             Kamiennik, dn. 20.09.2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

          Na podstawie § 13 ust. 1, 2, i 3 Uchwały Nr XLVIII/252/06 Rady Gminy  Kamiennik z dnia 28 czerwca 2006 r. zarządza się przeprowadzenie powszechnej obowiązkowej akcji deratyzacji (tępienia szczurów i myszy)                            w terminie:

 

1)      od 1 października 2010 r. do 10 października 2010 r. – akcja jesienna

 

Zobowiązuje się właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości                w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością do przeprowadzenia deratyzacji w w/w terminie, własnym staraniem i na własny koszt poprzez:

1)     zakup dostępnych środków trujących i ich wyłożenie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tychże środkach

bądź

2)     zlecenie wykonania deratyzacji wyspecjalizowanej firmie   

Ponadto, zobowiązuje się w/w osoby do:

1)     dokładnego oczyszczenia terenu nieruchomości i opróżnienia wszystkich śmietników – pojemników na nieczystości przed rozpoczęciem deratyzacji

2)     zabezpieczenia miejsca wyłożenia środków trujących przed dostępem dzieci         zwierząt.

 

                       WÓJT GMINY                     KAMIENNIK

         Kazimierz Cebrat