Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wojta w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 14/2024

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 05.02.2024 roku

 

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam co następuje:

 

§1

Gmina Kamiennik rezygnuje z wykonania ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnymi: 24/6 o pow. 0,0433 ha, 24/7 o pow. 0,2567 ha położonych w obrębie 0001 Białowieża zapisanych w księdze wieczystej OP1N/00061073/1 nabytych na własność w dniu 28 sierpnia 2001 roku, na podstawie decyzji Starosty Powiatu Nyskiego, co do których zawarto warunkową umowę sprzedaży z dnia 17 stycznia 2024 r. Repertorium A nr 375/2024 przed notariuszem Dorotą Kuzebską w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Kołłątaja nr 6/3.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

.

 

Wójt Gminy Kamiennik

 /-/ Kazimierz Cebrat