Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwały Rady Gminy z roku 2024

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2024 w załącznikach poniżej.


PDFUchwała Nr LV-387-24 z dn. 26.03.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (205,18KB)

PDFUchwała Nr LV-386-24 z dn. 26.03.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (204,11KB)

PDFUchwała Nr LV-385-24 z dn. 26.03.2024 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (722,33KB)

PDFUchwała Nr LV-384-24 z dn. 26.03.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (3,47MB)

PDFUchwała Nr LV-383-24 z dn. 26.03.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,34MB)

PDFUchwała Nr LV-382-24 z dn. 26.03.2024 r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Kamiennik oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna.pdf (206,00KB)

PDFUchwała Nr LIV-381-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf (486,24KB)

PDFUchwała Nr LIV-380-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.pdf (202,55KB)

PDFUchwała Nr LIV-379-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. -Zakup sprzętu i wyposażenia-.pdf (213,11KB)

PDFUchwała Nr LIV-378-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-284-22 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania.pdf (1,50MB)

PDFUchwała Nr LIV-377-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kamiennik na lata 2024-2030.pdf (721,50KB)

PDFUchwała Nr LIV-376-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego -Korpus Wsparcia Seniorów- na rok 2024 w Gminie Kamiennik.pdf (423,54KB)

PDFUchwała Nr LIV-375-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2024 roku.pdf (515,26KB)

PDFUchwała Nr LIII-374-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (207,17KB)

PDFUchwała Nr LIII-373-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (206,78KB)

PDFUchwała Nr LIII-372-24 z dn. 16.01.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,55MB)

PDFUchwała Nr LIII-371-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (2,56MB)

PDFUchwała Nr LIII-370-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamiennik.pdf (209,70KB)

PDFUchwała Nr LIII-369-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (526,32KB)

PDFUchwała Nr LIII-368-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (527,29KB)

PDFUchwała Nr LIII-367-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf (528,49KB)

PDFUchwała Nr LIII-366-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (522,79KB)