Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwały Rady Gminy z roku 2024

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2024 w załącznikach poniżej.


PDFUchwała Nr IV-38-24 z dn. 5.07.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (1,20MB)

PDFUchwała Nr IV-37-24 z dn. 5.07.2024 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości.pdf (296,65KB)

PDFUchwała Nr IV-36-24 z dn. 5.07.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (210,71KB)

PDFUchwała Nr IV-35-24 z dn. 5.07.2024 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf (198,01KB)

PDFUchwała Nr IV-34-24 z dn. 5.07.2024 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Kamiennik.pdf (204,76KB)

PDFUchwała Nr IV-33-24 z dn. 5.07.2024 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Kamienniku dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik oraz nadania mu statutu.pdf (503,61KB)

PDFUchwała Nr III-32-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kamiennik.pdf (196,57KB)

PDFUchwała Nr III-31-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kamiennik.pdf (196,77KB)

PDFUchwała Nr III-30-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę chodnika.pdf (202,67KB)

PDFUchwała Nr III-29-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (3,80MB)

PDFUchwała Nr III-28-24 z dn. 25.06.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,29MB)

PDFUchwała Nr III-27-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf (220,03KB)

PDFUchwała Nr III-26-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf (201,94KB)

PDFUchwała Nr III-25-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny na rzecz najemcy.pdf (205,74KB)

PDFUchwała Nr III-24-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-284-22 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania.pdf (1,60MB)

PDFUchwała Nr III-23-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamiennik.pdf (198,26KB)

PDFUchwała Nr III-22-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców.pdf (206,76KB)

PDFUchwała Nr III-21-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka w Kamienniku.pdf (673,90KB)

PDFUchwała Nr III-20-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (562,90KB)

PDFUchwała Nr III-19-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (562,90KB)

PDFUchwała Nr III-18-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf (563,66KB)

PDFUchwała Nr III-17-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (560,92KB)

PDFUchwała Nr III-16-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie powołania w skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (200,27KB)

PDFUchwała Nr III-15-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2023 rok.pdf (200,44KB)

PDFUchwała Nr III-14-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2023 rok.pdf (193,87KB)

PDFUchwała Nr III-13-24 z dn. 25.06.2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.pdf (195,48KB)

PDFUchwała Nr II-12-24 z dn. 21.05.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (1,70MB)

PDFUchwała Nr II-11-24 z dn. 21.05.24 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,29MB)

PDFUchwała Nr II-10-24 z dn. 21.05.2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamiennik.pdf (24,95MB)

PDFUchwała Nr II-9-24 z dn. 21.05.2024 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za 2023 rok.pdf (2,36MB)

PDFUchwała Nr II-8-24 z dn. 21.05.2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.pdf (206,77KB)

PDFUchwała Nr II-7-24 z dn. 21.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (203,05KB)

PDFUchwała Nr II-6-24 z dn. 21.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (202,54KB)

PDFUchwała Nr II-5-24 z dn. 21.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.pdf (201,18KB)

PDFUchwała Nr II-4-24 z dn. 21.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (202,22KB)

PDFUchwała Nr II-3-24 z dn. 21.05.2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (200,48KB)

PDFUchwała Nr LV-387-24 z dn. 26.03.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (205,18KB)

PDFUchwała Nr LV-386-24 z dn. 26.03.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (204,11KB)

PDFUchwała Nr LV-385-24 z dn. 26.03.2024 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (722,33KB)

PDFUchwała Nr LV-384-24 z dn. 26.03.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (3,47MB)

PDFUchwała Nr LV-383-24 z dn. 26.03.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,34MB)

PDFUchwała Nr LV-382-24 z dn. 26.03.2024 r. sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Kamiennik oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna.pdf (206,00KB)

PDFUchwała Nr LIV-381-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf (486,24KB)

PDFUchwała Nr LIV-380-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.pdf (202,55KB)

PDFUchwała Nr LIV-379-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. -Zakup sprzętu i wyposażenia-.pdf (213,11KB)

PDFUchwała Nr LIV-378-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-284-22 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania.pdf (1,50MB)

PDFUchwała Nr LIV-377-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kamiennik na lata 2024-2030.pdf (721,50KB)

PDFUchwała Nr LIV-376-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego -Korpus Wsparcia Seniorów- na rok 2024 w Gminie Kamiennik.pdf (423,54KB)

PDFUchwała Nr LIV-375-24 z dn. 29.02.2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2024 roku.pdf (515,26KB)

PDFUchwała Nr LIII-374-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (207,17KB)

PDFUchwała Nr LIII-373-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (206,78KB)

PDFUchwała Nr LIII-372-24 z dn. 16.01.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,55MB)

PDFUchwała Nr LIII-371-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (2,56MB)

PDFUchwała Nr LIII-370-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamiennik.pdf (209,70KB)

PDFUchwała Nr LIII-369-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (526,32KB)

PDFUchwała Nr LIII-368-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (527,29KB)

PDFUchwała Nr LIII-367-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf (528,49KB)

PDFUchwała Nr LIII-366-24 z dn. 16.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (522,79KB)