Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Decyzja - przebudowa drogi Szklary - Cieszanowice

Oś - 7625/3/08                                                                               Kamiennik, dnia 02.02.2009 r. .

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

 

    

Działając zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) Wójt Gminy Kamiennik

 

 

zawiadamia strony,

 

że w dniu 30.01.2009 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięciach pn:

przebudowa drogi gminnej nr 104501 „O” relacji Szklary - Cieszanowice polegającej  na wymianie nawierzchni z gruntowo – tłoczniowej na asfaltową na odcinku  ok. 2400 mb

przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 130; 132; 133/1, 158, 309, 311 – obręb Cieszanowice, jednostka ewidencyjna Kamiennik oraz na działkach nr ewid. 729; 796; 804; 823; 833; 835; 842; 843; 924 – obręb Szklary, jednostka ewidencyjna Kamiennik. 

 

 

po uzyskaniu wymaganych prawem pozytywnych uzgodnień z organem ochrony środowiska   dla przedmiotowego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nysie  i  Starostą Powiatu Nyskiego.

 

Jednocześnie informuję, że decyzja znajduje się w referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kamienniku ul. 1 - go Maja 69, w pok nr 3, gdzie strony postępowania mogą się z nią zapoznać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

                                                                      

                                                                WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                           Kazimierz Cebrat