Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 3 /2024
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 9 stycznia 2024 r.

 

w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 w Gminie Kamiennik

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 późn. zm. ) i Zarządzenia Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024 zarządzam, co następuje:

§ 1.W celu przeprowadzenia gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Kamiennik powołuję Gminne Komisje Konkursowe i ustalam ich skład osobowy, jak następuje:

1) Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Języka Angielskiego w dniu 8 lutego 2024 r. godz. 900

a)  Jarosław Siudak - przewodniczący komisji

b)  Iwona Charczyńska - członek komisji

c)  Marcin Minkowicz - członek komisji

 

2) Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Polonistycznego w dniu 9 lutego 2024 r. godz. 900

a)  Małgorzata Łukasiewicz - przewodniczący komisji

b)  Anna Dragan - członek komisji

c)  Anna Strachowska - członek komisji

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 w Gminie Kamiennik.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Kamiennik
/-/ Kazimierz Cebrat