Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Decyzja - budowa stacji paliw płynnych w Kamienniku

Oś - 7625/2/08                                                                                                         Kamiennik, dnia 20.01.2009 r. .

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

 

    

Działając zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) Wójt Gminy Kamiennik

 

 

zawiadamia strony,

 

że w dniu 20.01.2009 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciach pn:

 

budowa stacji paliw płynnych zlokalizowanej w Kamienniku na działce nr ewid. 99aa”.

 

 aa

po uzyskaniu wymaganych prawem pozytywnych uzgodnień z organem ochrony środowiska dla przedmiotowego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nysie i  Starostą Powiatu Nyskiego.

 

Jednocześnie informuję, że decyzja znajduje się w referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  w Kamienniku ul. 1 - go Maja 69, w pok nr 3, gdzie strony postępowania mogą się z nią zapoznać  w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

                                                                      

                                                                   WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                              Kazimierz Cebrat