Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach

 

Oś - 7625/4/08                                                                                                         Kamiennik, dnia 09.01.2009 r. .

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

 

    

Działając zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) Wójt Gminy Kamiennik

 

 

zawiadamia strony,

 

że w dniu 09.01.2009 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach                              dla przedsięwzięciach pn:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączamiaa przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid: 104/2,108/1,273,109,110,120,121,124,123/1,125,126/3,127,126/2,139,138,140,132,133,134,

152,137,153,302,142,156/1,143,144,145,146,147,149,150/1,150/2,157/3,54,56,60,61,66,67/1,68,69,70,76,77,78,81,82/3,83,23,327,260/3,200,201/1,201/2,324/2,324/3,324/4,227,228/4,319,231,232,233,234,236,237,238/1,247/8,247/2,247/3,213,212,214,218/5,221/8,222/5,325,223/1,428,430,432,356,53,205,368,414,415,422,399,400,407,409,380/1,380/3.

 

 

po uzyskaniu wymaganych prawem pozytywnych uzgodnień z organem ochrony środowiska  dla przedmiotowego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nysie   i  Starostą Powiatu Nyskiego.

 

Jednocześnie informuję, że decyzja znajduje się w referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kamienniku ul. 1 - go Maja 69, w pok nr 3, gdzie strony postępowania mogą się z nią zapoznać                     z terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

                                                                      

                                                                    WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                              Kazimierz Cebrat