Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 107/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 19.12.2023 roku

 

w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlicy wiejskiej w Lipnikach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

 

§1

Nie pobiera się opłaty za najem świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipniki w okresie trwałości projektu w związku z otrzymaniem pomocy na realizację operacji pn: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§2

Pozostałe opłaty są ponoszone zgodnie z zarządzeniem nr 106/2023 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania..

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat