Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich

ZARZĄDZENIE NR 106/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 19.12.2023 roku

 

w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

 

§1

Ustala się opłatę za 1 dzień najmu świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Lipniki, Karłowice Wielkie, Goworowice, Szklary, Kłodobok w wysokości:

  1. 150 zł + VAT za wynajem na uroczystości rodzinne
  2. 200 zł + VAT za wynajem na uroczystości weselne
  3. 250 zł + VAT za wynajem na zabawę taneczną
  4. 300 zł + VAT opłata stała za wynajęcie w dniu 31 grudnia nie zależnie od przeznaczenia

§ 2

Ustala się opłatę za 1 dzień najmu świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Cieszanowice, Karłowice Małe, Chociebórz, Wilemowice, Ogonów, Zurzyce, Białowieża w wysokości:

  1. 100 zł + VAT za wynajem na uroczystości rodzinne
  2. 125 zł + VAT za wynajem na uroczystości weselne
  3. 150 zł + VAT za wynajem na zabawę taneczną
  4. 175 zł + VAT opłata stała za wynajęcie w dniu 31 grudnia nie zależnie od przeznaczenia

 

§3

Ustala się opłatę za wypożyczenie sprzętu ze świetlicy wiejskiej w wysokości:

  1. 3 zł + VAT za 1 krzesło
  2. 3 zł + VAT za 1 stół

§ 4

Opłatę za energię elektryczną jak i zużycie wody ponosi najemca według stanu licznika oraz stawki opłaty ustalonej przez dostawcę mediów.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat