Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.

WÓJT  GMINY  KAMIENNIK

 

 

 

            Działając zgodnie z art. 53 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst. jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz.150)

zawiadamia,

że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek Gminy Kamiennik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Goworowicach  z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowych na inne z przyłączami.

            Jednocześnie informuje się, iż uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, pok. nr 3, w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 05 grudnia 2008 r. do dnia  29 grudnia 2008 r.

 

 

 

                                                                            Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                  Kazimierz Cebrat