Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o realizacji budowy stacji paliw płynnych

 

WÓJT  GMINY  KAMIENNIK

 

 

 

            Działając zgodnie z art. 53 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst. jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz.902)

zawiadamia,

że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek Pana Henryka Kliś Sprzedaż Produktów Naftowych ul. 1 Maja 21A, 48-388 Kamiennik,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych zlokalizowanej  w Kamienniku a działce nr ewid. 99.

            Jednocześnie informuje się, iż uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69,  pok. nr 3, w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia  18 listopada 2008 r.  do dnia  11 grudnia 2008 r.

 

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                              Kazimierz Cebrat