Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 92/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 13.10.2023 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamiennik na sezon grzewczy 2023/2024

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

 

§1

Ustalić wysokość stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Kościuszki 2, 48-388 Kamiennik za sezon grzewczy 2023/2024 na kwotę 25,00 zł za 1 m2 powierzchni grzewczej lokali.

§ 2

Stawka ustalona w §1obowiązuje od 13.10.2023 r.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat