Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 84/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 03 października 2023 roku

 

w sprawie: zamiany nieruchomości

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 15 ust.1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344) oraz § 4 Uchwały Nr XVIII/98/08 Rady Gminy  Kamiennik z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Wójt Gminy Kamiennik zarządza, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik, położonej w Goworowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 380/2 o pow. 0,0098 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00038719/2, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonej w Cieszanowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 98/4 o pow. 0,0011 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00062435/4.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

  /-/ Kazimierz Cebrat