Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie w sprawie wycofania nieruchomości lokalowej z wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia


ZARZĄDZENIE NR 73/2023
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 12.09.2023 roku


w sprawie wycofania nieruchomości lokalowej z wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzam, co następuje:


§1


Z wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu wycofuje się lokal niemieszkalny – garaż numer 2u zlokalizowany w Kamienniku przy ul. T. Kościuszki nr 2. Lokal położony w piwnicy budynku mieszkalno – użytkowego na działce o nr ewidencyjnym 318/6 obręb Kamiennik dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00024257/4. 


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Kamiennik
 /-/ Kazimierz Cebrat