Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Stowarzyszenie Subregion Południowy z siedzibą w Nysie wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Subregionu tj. Powiatem Nyskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim, Gminą Pakosławice, Gminą Skoroszyce, Gminą Łambinowice, Gminą Lubrza, Gminą Branice, Gminą Biała, Gminą Głubczyce Gminą Korfantów, Gminą Paczków, Gminą Otmuchów, Gminą Głuchołazy, Gminą Prudnik, Gminą Nysa, Gminą Kietrz, Gminą Baborów, Gminą Kamiennik i Gminą Głogówek zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Południowego na lata 2021-2030.
Określone w strategii cele rozwojowe i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Południowego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie
od 07.09.2023 r. do 21.09.2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 21.09.2023 r. w następujący sposób:
1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/iit_subregion_poludniowy_konsult
b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: subregionpoludniowy@gmail.com
c) poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza przez system ePUAP, na adres skrytki e-PUAP: /subregionpoludniowy/domyslna  (decyduje data wpływu)
2) papierowo:
a) poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa,
3) Podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się 18.09.2023 r. o godz. 14:00. w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa .

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędów Samorządów wchodzących w skład Subregionu, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.


PDFUchwała konsultacje.pdf (78,58KB)

PDFStrategia IIT_04.09.pdf (5,03MB)

DOCXFormularz konsultacji.docx (38,02KB)