Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz rejestrów i ewidencji

Urząd Gminy w Kamienniku prowadzi rejestry określone w instrukcji kancelaryjnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz.U. Nr 14, poz. 67 ), a także inne rejestry i ewidencje wynikające z ustaw szczególnych oraz aktów prawa miejscowego.

- rejestr uchwał Rady Gminy Kamiennik (pokój nr 2)
- rejestr zarządzeń Wójta (pokój nr 9)
- rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw (pokój nr 12)
- rejestr skarg i wniosków (sekretariat)
- dziennik korespondencji wpływającej (sekretariat)

- dziennik korespondencji wychodzącej ( pokój nr 2)
- rejestr wieczyste użytkowanie i własność (pokój nr 2)
- rejestr decyzji za zajęcie pasa drogowego (pokój nr 13)
- rejestr wpływu wniosków o najem mieszkania (pokój nr 2)
- rejestr umów najmu lokali mieszkaniowych i garażowych (pokój nr 2)
- rejestr zezwoleń na usunięcie drzew i zadrzewień (pokój nr 13)
- rejestr umów dzierżawy (pokój nr 2)
- rejestr stały wyborców (pokój nr 10)
- rejestr zbiórek publicznych (pokój nr 10)
- rejestr Ochotniczych Straży Pożarnych (pokój nr 9)
- rejestr decyzji o warunkach zabudowy (pokój nr 3)
- rejestr działalności gospodarczej (pokój nr 2)
- rejestr wniosków i interpelacji (pokój nr 9)
- rejestr pracowników młodocianych (pokój nr 13)
- rejestr wniosków o stypendia socjalne (pokój nr 11)
- rejestr zamówień publicznych (pokój nr 3)
- rejestr Urząd Stanu Cywilnego (pokój nr 10)

- rejestr przedpoborowi i poborowi (pokój nr 10)
- rejestr poszukiwanych poborowych i przedpoborowych (pokój nr 10)
- rejestr kurierów (pokój nr 9)

- rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (pokój nr 2)

- rejestr oświadczeń majątkowych (pokój nr 12)

- rejestr Radni Gminy (pokój nr 2)

- ewidencja sprzedanych nieruchomości (pokój nr 2)
- ewidencja gminnego zasobu nieruchomości (pokój nr 2)
- ewidencja obiektów mostowych (pokój nr 13)
- ewidencja numeracji budynków (pokój nr 2)
- ewidencja zbiorników bezodpływowych (pokój nr 3)
- ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków (pokój nr 3)
- ewidencja ludności i dowodów osobistych (pokój nr 10)
- ewidencja zmian imion i nazwisk (pokój nr 10)
- ewidencja dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone (pokój nr 12)
- księgi i skorowidze urodzeń, małżeństw, zgonów (pokój nr 10)
- akta zbiorowe urodzeń, małżeństw, zgonów (pokój nr 10)

Udostępnianie informacji z rejestrów i ewidencji odbywa się w trybie obowiązujących przepisów, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.

W Urzędzie Gminy Kamiennik prowadzone jest archiwum zakładowe dla dokumentów, które przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną określoną w instrukcji kancelaryjnej.

Udostępnianie materiałów archiwalnych odbywa się w dniach i godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Osoba prowadząca archiwum – Maciej Mucha

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogusława Zapotoczna - Pająk
Data wytworzenia: 2012-03-01