Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 33/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 05.04.2023 roku

 

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam co następuje:

 

§1

Gmina Kamiennik rezygnuje z wykonania ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 112/24 o pow. 0,3600 ha, położonej w obrębie 0006 Karłowice Wielkie zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00042044/0 nabytej na własność od Gminy Kamiennik, co do której zawarto warunkową umowę sprzedaży z dnia 03 kwietnia 2023 r. Rep. A Nr 3249/2023 przed notariuszem Jolantą Klauzińską w Kancelarii Notarialnej w Nysie przy ul. Biskupa Jarosława nr 1/2u.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat