Przejdź do treści strony WCAG

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik

Studium zagospodarowania przestrzennego wraz z mapą gminy Kamiennik w zalącznikach poniżej.DOCKamiennik studium _tekst.doc

TIFSTUDIUM_GM_KAMIENNIK.tif