Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 19/2023

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 28 lutego 2023 roku

 

w sprawie: nabycia nieruchomości

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 25 ust.1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 r.) oraz § 2 Uchwały Nr XVIII/98/08 Rady Gminy w Kamienniku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Wójt Gminy Kamiennik zarządza, co następuje:

 

§ 1

Nabyć na własność Gminy Kamiennik:

  1. lokal mieszkalny położony w Lipnikach nr 113/1 o powierzchni użytkowej 78,74 m 2dla którego Sąd Rejonowy w Nysie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00054204/7, z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnejwynoszący 281/1000. Budynek położony jest nadziałkach oznaczonych numerami: 235/3, 236/3 o pow. 0,0686 ha dla których Sąd Rejonowy w Nysie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00054203/0 .
  2. nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym: 235/4 o pow. 0,0090 ha na której posadowiony jest budynek gospodarczy - garaż o powierzchni użytkowej 70,00 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Nysie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00054226/7.

§ 2

Cena kupna nieruchomości zostanie ustalona w drodze negocjacji z właścicielem, z których zostanie sporządzony protokół uzgodnień.  

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat