Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwały Rady Gminy z roku 2023

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2023 w załącznikach poniżej.


PDFUchwała Nr LI-365-23 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (896,57KB)

PDFUchwała Nr LI-364-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (3,73MB)

PDFUchwała Nr LI-363-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,44MB)

PDFUchwała Nr LI-362-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie.pdf (2,65MB)

PDFUchwała Nr LI-361-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (204,17KB)

PDFUchwała Nr LI-360-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez wójta gminy.pdf (213,32KB)

PDFUchwała Nr LI-359-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.pdf (465,55KB)

PDFUchwała Nr LI-358-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamiennik na lata 2023-2030.pdf (3,97MB)

PDFUchwała Nr LI-357-23 z dn. 12.12.2023 r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”.pdf (206,32KB)

PDFUchwała Nr LI-356-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.pdf (210,35KB)

PDFUchwała Nr LI-355-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.pdf (490,88KB)

PDFUchwała Nr LI-354-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do partnerskiej współpracy i podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji Projektu -Bliżej rodziny i dziecka-.pdf (216,93KB)

PDFUchwała Nr LI-353-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (110,70KB)

PDFUchwała Nr LI-359-23 z dn. 12.12.2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.pdf (465,55KB)

PDFUchwała Nr L-352-23 z dn. 14.11.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (1,79MB)

PDFUchwała Nr L-351-23 z dn. 14.11.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,81MB)

PDFUchwała Nr L-350-23 z dn. 14.11.2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamiennik.pdf (126,23KB)

PDFUchwała Nr L-349-23 z dn. 14.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Szklary.pdf (204,28KB)

PDFUchwała Nr L-348-23 z dn. 14.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (202,49KB)

PDFUchwała Nr XLIX-347-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kamiennik 2030 w tym trybu konsultacji.pdf (624,51KB)

PDFUchwała Nr XLIX-346-23 z dn. 24.10.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf (207,36KB)

PDFUchwała Nr XLIX-345-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (2,21MB)

PDFUchwała Nr XLIX-344-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (205,67KB)

PDFUchwała Nr XLIX-343-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.pdf (1,18MB)

PDFUchwała Nr XLIX-342-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.pdf (246,73KB)

PDFUchwała Nr XLIX-341-23 z dn. 24.10.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (210,72KB)

PDFUchwała Nr XLIX-340-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.pdf (629,70KB)

PDFUchwała Nr XLIX-339-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ogonów.pdf (412,25KB)

PDFUchwała Nr XLIX-338-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok.pdf (501,60KB)

PDFUchwała Nr XLIX-337-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Cieszanowice.pdf (391,15KB)

PDFUchwała Nr XLIX-336-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (292,10KB)

PDFUchwała Nr XLIX-335-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie uchwalenia -Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi-.pdf (588,96KB)

PDFUchwała Nr XLIX-334-23 z dn. 24.10.2023 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024 – 2027.pdf (198,04KB)

PDFUchwała Nr XLVIII-333-23 z dn. 19.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (1,69MB)

PDFUchwała Nr XLVIII-332-23 z dn. 19.09.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,30MB)

PDFUchwała Nr XLVIII-331-23 z dn. 19.09.2023 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Ogonów.pdf (383,22KB)

PDFUchwała Nr XLVIII-330-23 z dn. 19.09.2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.pdf (205,43KB)

PDFUchwała Nr XLVIII-329-23 z dn. 19.09.2023 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.pdf (201,13KB)

PDFUchwała Nr XLVII-328-23 z dn. 8.08.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (2,23MB)

PDF    Uchwała Nr XLVII-327-23 z dn. 8.08.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,27MB)

PDF    Uchwała Nr XLVI-326-23 z dn. 27.06.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (2,23MB)

PDF    Uchwała Nr XLVI-325-23 z dn. 27.06.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (289,67KB)

PDF    Uchwała Nr XLVI-324-23 z dn. 27.06.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (206,26KB)

PDF    Uchwała Nr XLVI-323-23 z dn. 27.06.2023 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za rok 2022.pdf (28,66MB)

PDF    Uchwała Nr XLVI-322-23 z dn. 27.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2022 rok.pdf (198,81KB)

PDF    Uchwała Nr XLVI-321-23 z dn. 27.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2022 rok.pdf (193,58KB)

PDF    Uchwała Nr XLVI-320-23 z dn. 27.06.2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamiennik wotum zaufania.pdf (120,37KB)

PDF    Uchwała Nr XLV-319-23 z dn. 6.06.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (2,21MB)

PDF    Uchwała Nr XLV-318-23 z dn. 6.06.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (332,38KB)

PDF    Uchwała Nr XLIV-317-23 z dn. 25.04.2023 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (164,12KB)

PDF    Uchwała Nr XLIV-316-23 z dn. 25.04.2023 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (163,50KB)

PDF    Uchwała Nr XLIV-315-23 z dn. 25.04.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach.pdf (168,08KB)

PDF    Uchwała Nr XLIV-314-23 z dn. 25.04.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (3,48MB)

PDF    Uchwała Nr XLIV-313-23 z dn. 25.04.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,44MB)

PDF    Uchwała Nr XLIV-312-23 z dn. 25.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.pdf (251,63KB)

PDF    Uchwała Nr XLIV-311-23 z dn. 25.04.2023 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.pdf (1,04MB)

PDF    Uchwała Nr XLIII-310-23 z dn. 18.04.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie.pdf (1,99MB)

PDF    Uchwała Nr XLII-309-23 z dn. 4.04.2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2023 roku.pdf (539,28KB)

PDF    Uchwała Nr XLII-308-23 z dn. 4.04.2023 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania imienia św. Jana Pawła II do bieżącej walki politycznej.pdf (163,25KB)

PDF    Uchwała Nr XLII-307-23 z dn. 4.04.2023 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik.pdf (162,04KB)

PDF    Uchwała Nr XLI-306-23 z dn. 28.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (3,49MB)

PDF    Uchwała Nr XLI-305-23 z dn. 28.02.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,51MB)

PDF    Uchwała Nr XLI-304-23 z dn. 28.02.2023 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.pdf (163,70KB)

PDF    Uchwała Nr XLI-303-23 z dn. 28.02.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf (360,88KB)

PDF    Uchwała Nr XLI-302-23 z dn. 28.02.2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego -Korpus Wsparcia Seniorów- na rok 2023.pdf (243,13KB)

PDF    Uchwała Nr XL-301-23 z dn. 24.01.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.pdf (98,07KB)

PDF    Uchwała Nr XL-300-23 z dn. 24.01.2023 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.pdf (356,43KB)

PDF    Uchwała Nr XL-299-23 z dn. 24.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki.pdf (163,37KB)

PDF    Uchwała Nr XL-298-23 z dn. 24.01.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.pdf (167,09KB)

PDF    Uchwała Nr XL-297-23 z dn. 24.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Kamiennik na rok szkolny 2022-2023.pdf (165,22KB)

PDF    Uchwała Nr XL-296-23 z dn. 24.01.2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (216,57KB)

PDF    Uchwała Nr XL-295-23 z dn. 24.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (489,81KB)

PDF    Uchwała Nr XL-294-23 z dn. 24.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (485,28KB)

PDF    Uchwała Nr XL-293-23 z dn. 24.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf (488,77KB)

PDF    Uchwała Nr XL-292-23 z dn. 24.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (485,99KB)