Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2023 r.

I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.05.2023 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

21 969,62

1 830,80

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

6 507,93

542,33

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

27 891,14

2 324,26

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

16 563,37

1 380,28

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

22 467,87

1 872,32

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko z oddziałów wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

73 601,63

6 133,47

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2022 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

171

155

16

Oddziały przedszkolne

35

34

1

Przedszkole

32

30

2

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,380


Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2023 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

21 969,62

1 830,80

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

5 752,06

479,34

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

24 651,71

2 054,31

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

16 563,37

1 380,28

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

19 858,32

1 654,86

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko z oddziałów wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

65 053,11

5 421,09

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2022 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

171

155

16

Oddziały przedszkolne

35

34

1

Przedszkole

32

30

2

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,346