Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenia Wójta z roku 2023

Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z roku 2023 w załącznikach poniżej.


PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 110-2023 z dn. 28.12.2023 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf (399,77KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 108-2023 z dn. 19.12.2023 r. w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlicy wiejskiej w Białowieży.pdf (96,33KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 107-2023 z dn. 19.12.2023 r. w sprawie zwolnienia z opłat za najem świetlicy w Lipnikach.pdf (96,36KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 106-2023 z dn. 19.12.2023 r.w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich.pdf (118,65KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 102-2023 z dn. 7.12.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (450,51KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 99-2023 z dn. 14.11.2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2034.pdf (8,42MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 92-2023 z dn. 13.10.2023 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło.pdf (112,81KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 91-2023 z dn. 12.10.2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe.pdf (4,72MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 89-2023 z dn. 11.10.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (254,34KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 79-2023 z dn. 25.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (345,52KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 67-2023 z dn. 31.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (366,60KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 63-2023 z dn. 4.08.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (425,13KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 58-2023 z dn. 30.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (338,50KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 57-2023 z dn. 30.06.2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (252,32KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 56-2023 z dn. 30.06.2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (251,56KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 55-2023 z dn. 30.06.2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf (251,25KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 49-2023 z dn. 31.05.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (410,68KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 45-2023 z dn. 11.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok.pdf (341,41KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 43-2023 z dn. 28.04.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (233,83KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 30-2023 z dn. 31.03.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (420,54KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 28-2023 z dn. 29.03.2023 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.pdf (1,53MB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 8-2023 z dn. 30.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (361,32KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 7-2023 z dn. 20.01.2023 r. w sprawie okreslenia formy i terminów przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne.pdf (107,71KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 6-2023 z dn. 18.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli oddziału przedszkolnego.pdf (1,90MB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 5-2023 z dn. 9.01.2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.pdf (115,06KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 4-2023 z dn. 4.01.2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (115,36KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 3-2023 z dn. 4.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok.pdf (113,90KB)