Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

 

w sprawie: nabycia nieruchomości

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 r.) oraz § 2 Uchwały Nr XVIII/98/08 Rady Gminy w Kamienniku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Wójt Gminy Kamiennik zarządza, co następuje:

 

§ 1

Nabyć na własność Gminy Kamiennik nieruchomość, położoną w obrębie 0004-Kamiennik, działkę oznaczoną w ewidencji gruntów: nr 307/9 o powierzchni 0,0084 ha, objętą księgą wieczystą nr OP1N//00016654/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nysie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

§ 2

Cena kupna nieruchomości zostanie ustalona w drodze negocjacji z właścicielem, z których zostanie sporządzony protokół uzgodnień.  

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat