Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik

ZARZĄDZENIE NR 102/2022

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 15 grudnia 2022 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) i § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Kamiennik zarządza, co następuje:

 

§ 1

Powołuje stała komisję do przeprowadzania przetargów w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji- Bogusława Zapotoczna- Pająk

2) Członek Komisji- Anna Czaja

3) Członek Komisji- Magdalena Urbańczyk

4) Członek Komisji- Radosław Tęcza

5) Członek Komisji- Urszula Ochocińska

 

§ 2

 Komisja może prowadzić postepowanie w składzie co najmniej trzy osobowym.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05 października 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.