Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwały RIO

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące Gminy Kamiennik


PDFUchwała nr S-55-2024 z dnia 19.04.24 r. RIO w Opolu w spr opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2023 rok.pdf (1,08MB)

PDFUchwała nr Du-29-2024 RIO w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2024 rok.pdf (848,80KB)

PDFUchwała nr Dł-28-2024 RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (869,74KB)

PDFUchwała RIO w Opolu nr 265-2023 z dnia 04.08.2023 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki i kredytów przez Gminę Kamiennik.pdf (2,05MB)

PDFUchwała nr 111-2023 RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamiennik za 2022 r.pdf (309,01KB)

PDFUchwała nr 670-2022 RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamiennik.pdf (787,11KB)

PDFUchwała nr 665-2022 RIO w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2023 r.pdf (763,09KB)

PDFUchwała RIO w Opolu nr 416-2022 w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na 2023 rok.pdf (405,38KB)

PDFUchwała RIO w Opolu nr 415-2022 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (403,25KB)

PDFUchwała RIO w Opolu Nr 241-2022 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.pdf (288,89KB)

PDFUchwała 214-2022 z 15.06.22 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 rok.pdf (244,17KB)

PDFUchwała RIO w Opolu nr 90-2022 nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf (1,06MB)

PDFUchwała RIO w Opolu 747-2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamiennik.pdf (661,02KB)

PDFUchwała RIO w Opolu 731-2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kamiennik na 2021 rok.pdf (573,94KB)

PDFUchwała RIO w Opolu 534-2021 opinia o przedłożonym projekcie uchwały w WPF.pdf (284,44KB)

PDFUchwała RIO w Opolu 532-2021 opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 r.pdf (293,62KB)

PDFUchwała RIO w Opolu nr 73-2021 w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Kamuiennik za 2020 r.pdf (565,53KB)

PDFUchwała RIO w Opolu Nr 694-2020 Kamiennik w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kamiennik na 2021 rok.pdf (285,72KB)

PDFUchwała RIO w Opolu Nr 639-2020 Kamiennik w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamiennik.pdf (260,80KB)

PDFUchwała RIO w Opolu Nr 437-2020 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamiennik.pdf (276,35KB)

PDFUchwała RIO w Opolu Nr 436-2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na 2021 rok.pdf (282,03KB)

PDFUchwała RIO w Opolu Nr 435-2020 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na 2021 r..pdf (280,61KB)

PDFUchwała RIO w Opolu nr 718-2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2020 rok.pdf (336,25KB)

PDFUchwała RIO nr 655-2019 w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu.pdf (525,59KB)

PDFUchwała RIO nr 300-2019 z dnia 19.08.2019 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu za I półrocze 2019 r.pdf (747,84KB)

PDFUchwała RIO nr 1472019 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2018 r.pdf (666,30KB)

PDFUchwała RIO nr 21-2019 z dn. 23-01-2019 r. dotycząca o pinii o możliwości sfinansow. deficytu.pdf (366,34KB)

PDFUchwała RIO nr 746-2018 z dn. 23.01.2019 r. dotycząca opinii o prawidłowości kwoty długu.pdf (337,94KB)

PDFUchwała RIO nr 493-2018 z dnia 14.12.2018 r. dotycząca opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r.pdf (503,56KB)

PDFUchwała RIO nr 492-2018 z dnia 14.12.2018 r. dotycząca opinii o mozliwości sfinansowania deficytu w 2019 r.pdf (339,54KB)

PDFUchwała RIO nr 491-2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budzetowej na 2019 r..pdf (528,12KB)

PDFUchwała RIO nr 333-2018 z dnia 06.09.2018 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.pdf (740,37KB)

PDFUchwała RIO nr 140-2018 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wyk. budzetu za 2017 r.pdf (651,69KB)

PDFUchwała RIO nr 33-2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej.pdf (442,15KB)

PDFUchwała RIO nr 735-2017 w sprawie opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu.pdf (404,50KB)

PDFUchwała nr 443-2017 RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (499,20KB)

PDFUchwała nr 430-2017 RIO w Opolu w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf (417,70KB)

PDFUchwała nr 429-2017 RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf (610,20KB)

PDFUchwała RIO Nr 147-217 z dn. 4.05.2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.pdf (663,37KB)

PDFUchwała RIO Nr 58-2017 z dn. 8.02.2017 r. w sprawie opinii o możliwośći sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kamiennik na 2017 rok.pdf (700,24KB)

PDFUchwała RIO Nr 8-2017 z dn. 8.02.2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamiennik.pdf (701,57KB)

PDFUchwała RIO Nr 426-2016 z dn. 14.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamiennik.pdf (203,04KB)

PDFUchwała RIO Nr 425-2016 z dn. 14.12.2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowana deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na rok 2017.pdf (193,62KB)

PDFUchwała RIO Nr 424-2016 z dn. 14.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na rok 2017.pdf (214,25KB)

PDFUchwała RIO Nr 147-2016 z dn. 12.04.2016 r. w sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. Gminy Kamiennik.pdf (867,84KB)

PDFUchwała RIO nr 40-2016 z dn. 27.01.2016 r. w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamiennik na rok 2016.pdf (425,93KB)

PDFUchwała RIO nr 732-2015 z dn. 27.01.2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2016 Gminy Kamiennik.pdf (776,59KB)

PDFUchwała RIO Nr 444-2015 z dn. 1.12.2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamiennik.PDF (768,21KB)

PDFUchwała RIO Nr 443-2015 z dn. 1.12.2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Kamiennik.PDF (753,71KB)

PDFUchwała RIO Nr 442-2015 z dn. 1.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. Gminy Kamiennik.PDF (791,88KB)

PDFUchwała RIO Nr 62-2015 z dn. 9.02.2015 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Gminy Kamiennik.pdf (418,80KB)

PDFUchwała RIO Nr 61-2015 z dn. 9.02.2015 r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2022 Gminy Kamiennik.pdf (763,08KB)

PDFUchwała RIO nr 499-2014 z dn. 05.12.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamiennik.pdf (441,16KB)

PDFUchwała RIO nr 498-2014 z dn. 05.12.2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf (410,84KB)

PDFUchwała RIO nr 497-2014 z dn. 05.12.2014 r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf (434,63KB)

PDFUchwała RIO nr 121-2014 z dn. 30.04.2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.pdf (921,92KB)

PDFUchwała RIO nr 677-2013 z dn. 8.01.2014 r. w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.pdf (427,42KB)

PDFUchwała RIO w Opolu nr 664-2014 z dn. 10.01.2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w WPF na lata 2014 - 20124.PDF (1,35MB)

PDFUchwała RIO nr 113-2013 z dn. 26.04.2013 r.w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.pdf (902,21KB)

PDFUchwała RIO nr 163-2013 z dn. 24.04.2014 r. w sprawie możliwości spłaty długoterminowych pożyczek i kredytów.pdf (1,93MB)

PDFUchwała RIO nr 551-2013 z dn. 29.11.2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2014 r..pdf (2,01MB)

PDFUchwała RIO nr 552-2013 z dn. 29.11.2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf (874,99KB)

PDFUchwała RIO nr 46-2013 z dn. 6.02.2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamiennik.pdf (3,06MB)