Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2012

 

INFORMACJA ROCZNA WÓJTA GMINY KAMIENNIK                                                      

ZA 2012 ROK

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) przedstawiam informację roczną:

 

1.       Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za 2012 rok :

 

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie

%

A.  DOCHODY

14 020 009,48

13 958 013,28

99,56

     A.1. Dochody bieżące

12 974 825,51

12 879 275,73

99,26

     A.2.Dochody majątkowe

1 045 183,97

1 078 737,55

103,21

B.  WYDATKI

12 864 912,48

12 270 784,81

95,38

      B.1. Wydatki bieżące

11 988 166,48

11 443 963,21

95,46

      B.2. Wydatki majątkowe

876 746,00

826 821,60

94,31

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

1 155 097,00

1 687 228,47

146,07

 

2.       Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (środki pochodzące                       z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 1 044 380,27 zł, w tym:

      1)   w ramach wydatków bieżących       – 176 707,69 zł,

      2)   w ramach wydatków majątkowych  – 867 672,58 zł (na zasadzie refinansowania poniesionych wydatków).

 

3.       Kwota zobowiązań wymagalnych: brak zobowiązań wymagalnych.

 

4.       Kwoty dotacji:

1)       otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 63 500,00 zł, w tym:

-     Samorząd Województwa Opolskiego – 56 500,00 zł,

-          Powiat Nyski                                       -    7 000,00 zł.

2)       udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 51 281,47 zł, w tym:

-          Samorząd Województwa Opolskiego  -     1 281,47 zł

             -      Powiat Nyski                                        -  50 000,00 zł       

5.       Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: brak udzielonych poręczeń.

 

6.       Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz  udzielono pomocy publicznej zamieszczono w załączniku do niniejszej informacji.

 

 

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                        Kazimierz Cebrat

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Żukowska
Data wytworzenia: 2013-04-03

  

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (osoby).pdf (18,11KB)

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (instytucje).pdf (27,88KB)

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.pdf (41,77KB)