Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 23/2022

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 14 marca 2022 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 176 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

 

p o s t a n a w i a m


rozstrzygnąć w sposób następujący ogłoszony w dniu 4 lutego 2022 r. konkurs na realizację zadania publicznego w 2022 r. na terenie Gminy Kamiennik

 

§ 1

Realizację Zadania: „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie usług opiekuńczych w tym rehabilitacji”, powierzam w formie wsparcia wykonania zadania Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. Szpitalna 5a, przeznaczając na ten cel 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam:
1) w zakresie nadzoru nad realizacją zadań rzeczowych – podinspektorowi ds. rady gminy i rolnictwa,

2) w zakresie rozliczeń finansowych - Skarbnikowi.
 

§ 3


Wyniki konkursu należy ogłosić na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej organu oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy w Kamienniku.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                              /-/ Kazimierz Cebrat