Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenia Wójta z roku 2022

Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z roku 2022 w załącznikach poniżej.


PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 105-2022 z dn. 30.12.2022 r.. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (337,41KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 104-2022 z dn. 21.12.2022 r. w sprawie powołania komisji do Gminnych Konkursów przedmiotowych.pdf (117,70KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 103-2022 z dn. 21.12.2022 r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik nr 29-2020 z dnia 24 marca 2020 r.pdf (394,75KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 102-2022 z dn. 15.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf (97,19KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 100-2022 z dn. 15.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (311,28KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 95-2022 z dn. 2.12.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia i zmiany budżetu gminy.pdf (248,79KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 93-2022 z dn. 1.12.2022 r.w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.pdf (114,82KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 92-2022 z dn. 28.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (211,78KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 91-2022 z dn. 28.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (235,88KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 90-2022 z dn. 28.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (235,22KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 88-2022 z dn. 18.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (399,07KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 83-2022 z dn. 31.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (371,50KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 77-2022 z dn. 14.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (384,66KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 79-2022 z dn. 14.10.2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (95,72KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 75-2022 z dn. 12.10.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.pdf (180,07KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 72-2022 z dn. 30.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (258,26KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 69-2022 z dn. 22.09.2022 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków.pdf (484,18KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 68-2022 z dn. 22.09.2022 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych zaopatrywanych w ciepło na sezon grzewczy 2022-2023.pdf (168,13KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 66-2022 z dn. 22.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (375,26KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 53-2022 z dn. 20.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (221,40KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 48-2022 z dn. 30.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (224,06KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 41-2022 z dn. 1.06.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowych - dz.538_8; 558_4 Lipniki; 318_7; 396Kamiennik.pdf (353,11KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 39-2022 z dn. 27.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (961,29KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 24-2022 z dn. 21.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (305,10KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 23-2022 z dn. 14.03.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.pdf (103,21KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 22-2022 z dn. 14.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022.pdf (102,29KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 20-2022 z dn. 9.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (221,78KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 17-2022 z dn. 24.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2022.pdf (94,97KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 16-2022 z dn. 24.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.pdf (105,59KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 9-2022 z dn. 31.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (412,60KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 8-2022 z dn. 27.01.2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego do publicznych przedszkoli.pdf (1,91MB)