Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2022 r.

III aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2022

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2082) Gmina Kamiennik ogłasza:

1.     podstawowa kwota dotacji na rok 20212 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 1 listopada 2022 wynosi 16 789,40 zł.

2.     statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 29.33, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 1,34, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 1.

3.     podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 1 listopada 2022 wynosi  17 541,61 zł

4.     statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik wynosi  35,33, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach 1.

5.     wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla publicznych szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi  1,346


II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.07.2022 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

16 885,06

1 407,09

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 937,59

494,80

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym w oddziale przedszkolnym

25 446,84

2 120,57

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne słabowidzące w przedszkolu publicznym

20 498,84

1 708,24

Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym

9 895,99

824,67

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

16 725,52

1 393,79

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2021 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

189

175

14

Oddziały przedszkolne

37

36

1

Przedszkole

30

29

1

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,346


I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.05.2022 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

16 885,06

1 407,09

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 752,06

479,34

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym w oddziale przedszkolnym

24 651,71

2 054,31

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne słabowidzące w przedszkolu publicznym

19 858,32

1 654,86

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

16 725,52

1 393,79

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2021 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

189

175

14

Oddziały przedszkolne

37

36

1

Przedszkole

30

29

1

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,346


Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2022 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

17 384,64

1 448,72

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 741,82

478,49

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym w oddziale przedszkolnym

24 607,80

2 050,65

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

16 725,51

1 393,79

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w stopniu lekkim w przedszkolu publicznym

19 822,95

1 651,91

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2021 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

189

175

14

Oddziały przedszkolne

37

36

1

Przedszkole

30

29

1

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,246