Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik

Zarządzenie Nr 129 / 2021
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Kamiennik

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze m. ) i w oparciu o Zarządzenie Nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2021/2022 zarządzam, co następuje:

§ 1.W celu przeprowadzenia gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Kamiennik powołuję Gminne Komisje Konkursowe i ustalam ich skład osobowy, jak następuje:

1.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Polonistycznego w dniu 10 stycznia 2022 r. godz. 900

1)  Grażyna Podhajna - przewodniczący komisji

2)  Sylwia Goryl - członek komisji

3)  Marcin Minkowicz - członek komisji

 

2.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Języka Angielskiego w dniu 11 stycznia 2022 r. godz. 900

1)  Jarosław Siudak - przewodniczący komisji

2)  Anna Jakubowska - członek komisji

3)  Renata Gerber - członek komisji

 

3.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Geograficznego w dniu 17 stycznia 2022 r. godz. 900

1)  Maria Ciesielska - przewodniczący komisji

2)  Maria Glinka - członek komisji

3)  Małgorzata Pamuła - członek komisji

 

4.Gminna Komisja Konkursowa do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Biologicznego w dniu 18 stycznia 2022 r. godz. 900

1)  Beata Boroń - przewodniczący komisji

2)  Andrzej Łukasiewicz - członek komisji

3)  Małgorzata Pamuła - członek komisji

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Kamiennik.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kamiennik
 /-/ Kazimierz Cebrat