Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 

 

2019

2020

 

osiągnięte poziomy
ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania [%]

 

15,04

 

16,83

Jeżeli wyliczony poziom
ograniczenia masy odpadów komunalnych
biodegradowalnych
przekazanych do składowania jest mniejszy od poziomów z rozporządzenia uznaje się, że poziom został osiągnięty.

poziomy ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji
przekazywanych do składowania do osiągnięcia wg rozporządzenia [%]

 

40

 

35

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017. poz. 2412)

 

 

2019

2020

 

osiągnięte poziomy
recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia
odpadów papieru, metali,
tworzyw sztucznych i
szkła [%]

 

21,25

 

27,66

Jeżeli wyliczony poziom
recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia odpadów papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła jest większy od minimalnego z rozporządzenia uznaje się, że poziom został osiągnięty.

poziomy recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia
odpadów papieru, metali,
tworzyw sztucznych i
szkła wg rozporządzenia
[%]

 

40

 

50

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016r. poz. 2167).                                                 

 

 

2019

2020

 

osiągnięte poziomy
recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia
odpadów inne niż
niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe [%]

 

100

 

100

Jeżeli wyliczony
poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia odpadów jest większy od
minimalnego z rozporządzenia uznaje się, że poziom został osiągnięty.

poziomy recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, inne
niż niebezpieczne
odpady budowlane i
rozbiórkowe [%]

 

60

 

70

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016r. poz. 2167).