Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik

Termin składania ofert upływa 24 listopad 2021r. o godzinie 10:00
 
W załączeniu:
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
 
Link do postępowania na Miniportalu:
 

 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 740.960,00 PLN


 Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja.pdf (378,61KB)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych)

 PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (459,33KB)


Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf (121,45KB)

PDFSWZ.pdf (482,19KB)

DOCXZałącznik nr 1- Formularz oferty.docx (40,16KB)

DOCXZałącznik nr 2-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (25,01KB)

DOCXZałącznik nr 3- Wykaz usług.docx (19,69KB)

DOCXZałącznik nr 4-Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie.docx (20,42KB)

PDFZałącznik nr 5- Wzór umowy.pdf (229,42KB)

DOCXZałącznik nr 6-Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (21,00KB)

PDFZałącznik Nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (930,22KB)

PDFZałącznik nr 8 - Mapy gminy Kamiennik.pdf (1,91MB)

PDFInformacja o kwocie.pdf (311,80KB)

PDFInformacja.pdf (378,61KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (459,33KB)