Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Harmonogram polowań Koła Łowieckiego "Bażant" w Otmuchowie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

z dnia 27 października 2021 r.

 

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 1683)

podaje do publicznej wiadomości

harmonogram polowań Koła Łowieckiego „BAŻANT” w Otmuchowie ZO Opole na sezon łowiecki 2021/2022. Kalendarz polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do Wójta sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu, a w przypadku, gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy Kamiennik.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


PDFZAŁĄCZNIK DO OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY KAMIENNIK RL.6151.2.2021.AC Z DNIA 27.10.2021.pdf (1,22MB)