Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - nabór wniosków

4 października – rusza nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Budżet: 80 milionów złotych. Nabór potrwa do 5 listopada. 

Gmina Kamiennik w ramach programu Polska Cyfrowa może wnioskować do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z terenów miejscowości: Goworowice, Chociebórz oraz Cieszanowice z przeznaczeniem ich do nauki zdalnej.

Mieszkańcy w/w miejscowości zainteresowani otrzymaniem komputerów zobowiązani są do składania zamieszczonych poniżej oświadczeń do Urzędu Gminy Kamiennik w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Druki można pobrać w Urzędzie Gminy w Kamienniku. Załączniki poniżej:

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Cele programu to przede wszystkim:

  • przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
  • cyfryzacja terenów popegeerowskich,
  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Więcej informacji na gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Kamiennik  (pokój nr 9) w terminie  do 29 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

Informacje na temat projektu można  także uzyskać w Urzędzie Gminy Kamiennik  pod numerem telefonu: 77/4312 144 w.18

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.