Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik

ZARZĄDZENIE NR 100/2021

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 5 października 2021 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) i § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Kamiennik zarządza, co następuje:

 

§ 1

Powołuje stała komisję do przeprowadzania przetargów w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji- Bogusława Zapotoczna- Pająk

2) Członek Komisji- Anna Czaja

3) Członek Komisji- Magdalena Urbańczyk

4) Członek Komisji- Violetta Przedwojewska

5) Członek Komisji- Urszula Ochocińska

 

§ 2

 Komisja może prowadzić postępowanie w składzie co najmniej trzy osobowym.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat