Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za 2020 rok

INFORMACJA ROCZNA WÓJTA GMINY KAMIENNIK

ZA 2020 ROK

 

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedstawiam informację roczną:

 

 1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za 2020 rok :

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie

%

A.  DOCHODY

19 772 162,32

19 363 791,02

97,93%

     A.1. Dochody bieżące

18 882 306,67

18 520 579,15

98,08%

     A.2.Dochody majątkowe

889 855,65

843 211,87

94,76%

B.  WYDATKI

20 790 027,32

18 935 801,68

91,08%

      B.1. Wydatki bieżące

18 695 017,32

17 688 211,97

94,61%

      B.2. Wydatki majątkowe

2 095 010,00

1 247 589,71

59,55%

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-1 017 865,00

427 989,34

-

 1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

1) wydatki bieżące – projekt pod nazwą "Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice” – kwota 3 153,29 zł,

2) wydatki bieżące – projekt pod nazwą "Podniesienie jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik – kwota  25 078,85 zł,

3) wydatki bieżące – projekty Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego – kwota  88 574,05 zł,

 1. Kwota zobowiązań wymagalnych: brak zobowiązań wymagalnych.
 2. Kwoty dotacji:
  1. otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 219 964,32 zł, w tym:
 • Samorząd Województwa Opolskiego-213 797,27 zł
 • Powiat Nyski- 6 167,05 zł.                                               
 1. udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:
 • Powiat Nyski   - 33 003,63 zł      
 1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: brak udzielonych poręczeń.
 2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz udzielono pomocy publicznej zamieszczono w załączniku do niniejszej informacji.

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                         Kazimierz Cebrat


PDFWykaz osób którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty – udzielono pomocy publicznej.pdf (110,40KB)

PDFZałącznik do Informacji rocznej - pomoc publiczna (akcyza).pdf (150,03KB)

PDFZałącznik do Informacji rocznej - Gospodarka odpadami.pdf (139,79KB)

PDFZałącznik do Informacji Wójta - ulgi, opłata za odpady.pdf (63,00KB)