Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Protokoły Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej

PDFProtokół Nr 1-2024 z posiedzenia Komisji Rolnictwa z dnia 07.06.2024 r. - wybór Przewodnicząceg i Wiceprzewodniczącego oraz utworzenia planu pracy na 2024 rok.pdf (46,22KB)

PDFProtokół nr 1-2024 z dn. 16.01.2024 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospoda. - opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2023 r. oraz utworzenie planu pracy na 2024 r.pdf (61,19KB)

PDFProtokół nr 2-2023 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej odbytej w dn. 16.09.2023 r. - Opracowanie wniosków na rok 2024 inwestycje.pdf (518,78KB)

PDFProtokół Nr 1-2023 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej z dnia 16.01.2023 r. - sprawozdanie z pracy Komisji i plan pracy na 2023 r.pdf (2,21MB)

PDFProtokół nr 5-2022 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Ekologi Inwestycji i Działalności Gospodarczej z dn. 20.12.2022 r. - analiza gminnego programu usuwania nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych.pdf (895,99KB)

PDFProtokół nr 4 z dn. 25.10.2022 r. z Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej - sporządzenie projektu do budżetu gminy na rok 2023.pdf (1,33MB)

PDFProtokół nr 3-2022 z posiedzenia Komisji Rolnictwa odbytego w dniu 22.03.2022 r. - podjęcie działań z sołtysami w spr. dogodnego dojazdu do pól rolnych tj. usunięcie zakrzaczeń, uzupełnienie ubytków w drogach.pdf (3,11MB)

PDFProtokół nr 2-2022 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej z dnia 4.03.2022 r. dot. analizy stanu oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamiennik.pdf (1,28MB)

PDFProtokół nr 1-2022 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Dział Gospoda z dn. 21.01.2022 -oprac. sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. oraz utworzenie planu pracy na 2022 r.pdf (1,23MB)

PDFProtokół Nr 3-2021 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej z dnia 26.10.2021 r. - dot. dopłat do wymiany pieców oraz wniosków do projektu budżetu na 2022 r.pdf (1,09MB)

PDFProtokół nr 2-2021 z dn. 16.04.2021 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej dot. bazy w Cieszanowicach, budowy kanalizacji, planu czyszczenia dróg, dzierżawy gruntów.pdf (2,36MB)