Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Protokoły Komisji Rewizyjnej

PDFProtokół Nr 1-2024 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 04.06.2024 r. - wybór Wiceprzewodniczącego utworzenie planu pracy na 2024 r. opiniowanie wykonania budżetu gminy Kamiennikza 2023 rok.pdf (404,88KB)

PDFProtokół nr 2-2024 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26.03.2024 r. - kontrola w zakresie umorzeń odroczeń i przesunięć terminów płatności i zadłużeń podatkowych za 2023 r.pdf (1,43MB)

PDFProtokół nr 6-2023 z dn. 19.12.2023 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2023 r. oraz utworzenie planu pracy na 2024 r.pdf (94,88KB)

PDFProtokół nr 5k-2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29.11.2023 r. - Kontrola wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (1,44MB)

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik.pdf (1,92MB)

PDFProtokół Nr 3k-2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29.05.2023 r. - kontrola finansowa samorządowych Placówek Oświatowych za 2022 rok.pdf (551,26KB)

PDFProtokół Nr 2k-2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27.04.2023 r. - kontrola finansowa jednostek OSP za 2022 rok.pdf (219,48KB)

PDFProtokół nr 1k-2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23.03.2023 - kontrola w zakresie umorzeń odroczeń i przesunięcia terminów płatności i zadłużeń podatkowychza 2022 rok.pdf (3,18MB)

PDFProtokół nr 1-2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17.01.2023 r. - podsumowanie pracy Komisji i utworzenie planu pracy na 2023 rok.pdf (2,12MB)

PDFProtokół nr 9k-2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14.12.2022 r. - kontrola dotacji GOK w Kamienniku za 2021 r.pdf (2,56MB)

PDFProtokół Nr 8k-2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13.10.2022 r. - kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków Urzedu Gminy za 2021 rok.pdf (3,56MB)

PDFProtokół nr 7k-2022 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13.09.2022 r. - analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.pdf (2,37MB)

PDFProtokól Nr 6k-2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28.07.2022 r. - Kontrola działalności ZGKiM za 2021 rok.pdf (1,18MB)

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2021 r.pdf (2,35MB)

PDFProtokół Nr 4k-2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20.05.2022 r. - kontrola finansowa LZS za 2021 rok w ramach dotacji.pdf (464,29KB)

PDFProtokół Nr 3k-2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 20.05.2022 r. - kontrola finansowa działalności Caritas za 2021 rok w ramach dotacji.pdf (1 000,29KB)

PDFProtokół nr 2k-2022 z posiedzenia K. Rewizyjnej z dn.25.03.2022 r. -kontrola wydatk. związ. z działal. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.pdf (1 003,95KB)

PDFProtokół nr 1k-2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 04.03.2022 r. - kontrola w zakresie zaległości podatkowych, umorzeń, odroczeń oraz przesunięć terminów płatności przez Wójta za 2021 rok.pdf (1,37MB)

PDFProtokół nr 9-2021 z dn. 29.12.2021 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dot. opracowania sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. oraz utworzenie planu pracy na 2022 rok.pdf (842,67KB)

PDFProtokół Nr 8k-2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21.10.2021 r. - kontrola dotacji GOK w Kamienniku za 2020 r.pdf (1,22MB)

PDFProtokół nr 7k-2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16.09.2021 r. - ocena i realizacja budżetu za I półrocze 2021 r.pdf (1,38MB)

PDFProtokół Nr 6k-2021 z dnia 21.07.2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli działolności ZGKiM za 2020 r.pdf (453,35KB)

PDFProtokół Komisji Rewizyjnej z dnia 10.06.2021 r. dot. kontroli wykonania budżetu za 2020 r., wniosek w spr. udzielenia absolutorium, opinia w spr. sprawozdania finansowego i sprawozdania z wyk. budżetu za 2020 r.pdf (2,28MB)

PDFProtokół Nr 4k-2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28.05.2021 dot. kontroli finansowej działalności Caritas za 2020 rok.pdf (26,98MB)

PDFProtokół 1k-2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dn. 18.02.2021 r. - kontrola w zakresie zaległości podatkowych, umorzeń, odroczeń oraz przesunięć terminów płatności za 2020 rok.pdf (164,47KB)

PDFProtokół nr 2k-2021 z dn. 31.03.2021 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli finansowej jednostek OSP za 2020 rok.pdf (1,17MB)

PDFProtokół nr 3k-2021 z dn. 20, 28.04.2021 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli finansowej samorządowych Placówek Oświatowych za 2020 rok.pdf (2,45MB)