Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wynikach przetargu - Lipniki 94/1

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K A C H     P R Z E T A R G U

            Informuję, że w dniu 21 kwietnia 2021 roku o godz.1200 w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik ul.
1 Maja 69, 48-388 Kamiennik - sala nr 2, przeprowadzony został I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Lipniki, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr OP1N/00038798/9, składającej się z działki numer 94/1 o powierzchni 0,0900 ha nie zabudowanej. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne.

1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: netto 22,00 zł - zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 3, ust. 1, pkt 2rozporządzenia ministra finansów z dnia 07.04.2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 628).

2. Najwyższa cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu – 60,00 zł.

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2.

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.

5. Dzierżawa nieruchomości – I przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

6. Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Krzysztof Michalczewski zam. Lipniki.

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 22.04.2021 r. do 29.04.2021 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat