Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 35/2021

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 20 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem
i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamiennik

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) i § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Kamiennik zarządza, co następuje:

 

§  1

Powołuje stała komisję do przeprowadzania przetargów w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji- Bogusława Zapotoczna- Pająk.
  2.  Członek Komisji- Anna Czaja.
  3. Członek Komisji- Justyna Maluśki.
  4. Członek Komisji- Violetta Przedwojewska.
  5. Członek Komisji- Urszula Ochocińska.

 

§  2

2. Komisja może prowadzić postepowanie w składzie co najmniej trzy osobowym.

§  3

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat