Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rok 2012

 

Uchwały Rady Gminy w Kamienniku z roku 2012 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  Rada Gminy Kamiennik
Data wytworzenia:  2012-02-24

  

DOCUchwała z dn. 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r..doc (106,50KB)

DOCUchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.doc (42,50KB)

RARUchwała zm planu Kłodobok.rar (1,92MB)

PDFZwolnienie z podatku od nieruchomości.pdf (60,31KB)

DOCUchwała Nr- XIV-68-12 z dnia 23 .02.2012r. indywidualizacja procesu nauczania.doc (32,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu..doc (108,00KB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XV-72-12 z dn. 29.03.12 w sprawie przyjęcia projektu Szansa na powrót.pdf (17,54KB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XV-73-12 w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 r.pdf (25,54KB)

PDFUchwała rady Gminy nr XV-74-12 z dn.29.03.12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (95,53KB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XV-75-12 z dn. 29.03.12 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Cieszanowice.pdf (443,17KB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XVI-77-12 z dn.24.05.12 w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Cieszanowice i Szklary.pdf (2,49MB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XVI-82-12 z dn. 24.05.12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf (210,59KB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XVI-81-12 z dn. 24.05.12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (179,48KB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XVI-83-12 z dn. 24.05.12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok.pdf (44,46KB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XVII-85-12 z dn. 11.06.12 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (76,29KB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XVIII-87-12 z dn.21.06.12 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji kompleksowego zadania, przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia dróg na terenie Gminy Kamiennik.pdf (34,87KB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XVIII-88-12 z dn. 21.06.2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (40,39KB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XVIII-89-12 z dn.21.06.12 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf (53,38KB)

PDFUchwała Rady Gminy nr XVIII-90-12 z dn.21.06.12 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf (54,13KB)

PDFUchwała -Rady Gminy nr XVIII-86-12 z dn. 21.06.12 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (120,19KB)

PDFUchwała nr XIX-92-12 z dn. 26.07.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf (77,28KB)

PDFUchwała nr XIX-93-12 z dn. 26.07.12 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej2.pdf (104,69KB)

PDFUchwała nr XIX-94-12 z dn. 26.07.12 r. w sprawie rozliczenia dotacji celowej.pdf (40,69KB)

PDFUchwała nr XX-96-12 z dn. 30.08.2012 w sprawie zatwierdzenia projektu pt. Nasza radosna szkoła.pdf (16,32KB)

PDFUchwała nr XX-97-12 z dn. 30.08.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (24,48KB)

PDFUchwała nr XIX-95-12 z dn. 26.07.12 r. - w sprawie zmiany uchwały o stypendiach.pdf (91,40KB)

PDFUchwała nr XX-98-12 z dn. 30.08.12 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf (83,04KB)

PDFUchwała nr XXI-103-12 z dn. 28.09.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (258,78KB)

PDFUchwała nr XXI-104-12 z dn. 28.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (41,20KB)

PDFUchwała nr XXI-105-12 z dn. 28.09.12 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf (97,37KB)

PDFUchwała nr XXI-99-12 z dn. 28. 09. 2012 r. w sprawie podziału gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (64,95KB)

PDFUchwała nr XXI-100-12 z dn. 28. 09. 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych siedzib.pdf (64,74KB)

PDFUchwała nr XXI-101-12 z dn. 28. 09. 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny.pdf (24,26KB)

PDFUchwała nr XXII-106-12 z dn. 8.11.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Nyskiego na remont chodników.pdf (36,26KB)

PDFUchwała nr XXII-107-12 z dn. 8.11.2012 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2012 r..pdf (71,54KB)

PDFUchwala nr XXII-108-12 z dn. 8.11.2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Związku Gmin Śląska Opolskiego.pdf (102,20KB)

PDFUchwała nr XXII-109-12 z dn. 8.11.2012 r. w sprawie wyznaczania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.pdf (27,60KB)

PDFUchwała nr XXII-110-12 z dn. 8.11.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Wilemowice.pdf (209,02KB)

PDFUchwała nr XXIII-111-12 z dn. 22.11.12 r - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.pdf (64,78KB)

PDFUchwała nr XXIII-112 z dn. 22.11.12 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.pdf (183,68KB)

PDFUchwała nr XXIII-113-12 z dn. 22.11.12 r. - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczania podatku rolnego w roku 2013.pdf (59,43KB)

PDFUchwała nr XXIII-114-12 z dn. 22.11.12 r. - sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (60,10KB)

PDFUchwała nr XXIII-115-12 z dn. 22.11.12 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych..pdf (321,86KB)

PDFUchwała nr XXIV-117-12 z dn. 13.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf (71,34KB)

PDFUchwała nr XXIV-118-12 z dn. 13.12.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.pdf (133,87KB)

PDFUchwała nr XXIV-119-12 z dn. 13.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf (65,65KB)

PDFUchwała nr XXV-120-12 z dn. 28.09.12 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2012 rok.pdf (83,91KB)

PDFUchwała nr XXV-121-12 z dn. 28.12.12 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,37MB)

PDFUchwała nr XXV-122-12 z dn. 28.12.2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.pdf (523,78KB)