Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sieci wodociągowej do wsi Zurzyce

Termin składania ofert upływa 6 kwietnia 2021r. o godzinie 10:00
 
W załączeniu:
- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP
- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami
 
Link do postępowania na Miniportalu:
 

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), Zamawiający- Gmina Kamiennik udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

W załączeniu pełna treść wyjaśnień, pliki:

Odpowiedź na zapytanie nr 1


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 700 000 zł. brutto.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFInformacja-na-podstawie-art.-222-ust.5-Pzp.pdf (400,11KB)