Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.

Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.04.2021 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

15 223,94

1 268,67

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 741,82

478,49

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko słabosłyszące w oddziale przedszkolnym

24 607,80

2 050,65

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

16 785,19

1 398,77

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2020 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

191

180

11

Oddziały przedszkolne

35

35

0

Przedszkole

27

27

0

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,360

 


Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2021 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

15 223,94

1 268,67

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 687,42

473,96

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko słabosłyszące w oddziale przedszkolnym

24 374,65

2 031,23

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

17 126,07

1 427,17

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2020 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

191

180

11

Oddziały przedszkolne

35

35

0

Przedszkole

27

27

0

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,246