Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2021 r.

 II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1930) Gmina Kamiennik ogłasza:

1.     podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 1 listopada 2021 wynosi 15 920,35 zł.

2.     statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 27,67, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 0,33, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 0,33

3.     podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 1 listopada 2021 wynosi  16 535,18 zł

4.     statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamiennik wynosi  35,33, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach 0,33

5.     wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla publicznych szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi  1,360


Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.04.2021 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

15 223,94

1 268,67

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 741,82

478,49

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko słabosłyszące w oddziale przedszkolnym

24 607,80

2 050,65

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

16 785,19

1 398,77

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2020 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

191

180

11

Oddziały przedszkolne

35

35

0

Przedszkole

27

27

0

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,360

 


Kwoty dotacji począwszy od dnia 01.01.2021 r. wynoszą:

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

Miesięczna kwota dotacji w zł

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko oddziału przedszkolnego

15 223,94

1 268,67

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w oddziale przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR)

5 687,42

473,96

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko słabosłyszące w oddziale przedszkolnym

24 374,65

2 031,23

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym

17 126,07

1 427,17

 

Liczba uczniów wykazanych w SIO wg. stanu na 30.09.2020 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik

 

Suma wszystkich

Bez niepełnosprawności

Z niepełnosprawnością

Szkoły podstawowe

191

180

11

Oddziały przedszkolne

35

35

0

Przedszkole

27

27

0

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi – 1,246